Change Language:  English

Self Design***Norrmalms Möbler***Since 1947

Privacy Statement (EU)

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den augusti 10, 2023 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://tonorex.se. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

3. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

Vi blockerar uppgifter om fullständiga IP-adresser.

4. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

De säkerhetsåtgärder som vi tillämpar består av:

  5. Tredje-parts webbplatser

  Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

  6. Ändringar av denna integritetspolicy

  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

  7. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

  Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

  • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
  • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
  • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

  Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

  8. Inlämning av klagomål

  Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

  9. Kontaktuppgifter

  Tonorex Design AB
  Karlbergsvägen 29B, 113 27 Stockholm, Sweden
  Sverige
  Webbplats: https://tonorex.se
  E-post: info@tonorex.se
  Telefonnummer: +468327283

  Bilaga

  MailPoet

  MailPoet newsletter & emails

  If you have subscribed to our newsletter or if you are a member of our website (you can log in) or if you have purchased on our website, there is a good chance you will receive emails from us.We will only send you emails which you have signed up to receive, or which pertain to the services we provided to you.To send you emails, we use the name and email address you provide us. Our site also logs the IP address you used when you signed up for the service to prevent abuse of the system.This website can send emails through the MailPoet Sending Service. This service allows us to track opens and clicks on our emails. We use this information to improve the content of our newsletters.No identifiable information is otherwise tracked outside this website except for the email address.Below is a list of cookies that may be generated by MailPoet (note that some cookies are only utilized when WooCommerce is installed and activated):Cookie name: mailpoet_page_view Cookie expiry: 3,650 days. Cookie description: The purpose of this cookie is to track the last time a subscriber viewed any page on the site.Cookie name: mailpoet_revenue_tracking Cookie expiry: 14 days. Cookie description: The purpose of this cookie is to track which newsletter sent from your website has acquired a click-through and a subsequent purchase in your WooCommerce store.Cookie name: mailpoet_subscriber Cookie expiry: 3,650 days. Cookie description: The purpose of this cookie is to track subscriber engagement. It is used when the user logs in, signs up in a form, confirms subscription to a newsletter, or places an order through WooCommerce. Note: User must be opted-in and a confirmed subscriber.Cookie name: popup_form_dismissed_{$formId} Cookie expiry: the expiration date varies and can be set per form. Cookie description: This cookie is used to track if a user has previously dismissed a specific form, preventing the re-display of the form until the cookie's expiration date. It is applicable for popup, slide-in, or fixed bar forms.

  Paid Memberships Pro

  Data som inhämtas för att hantera ditt medlemskap

  I kassan kommer vi inhämta ditt namn, e-postadress, användarnamn och lösenord. Denna information används för att ställa in ditt konto på vår webbplats. Om du blir vidarebefordrad från vår webbplats till en betalningslösning, för att slutföra din betalning, kan informationen tillfälligt komma att sparas i en cookie för att kunna slutföra kontot när du återvänder efter betalning.I kassan kan vi också komma att inhämta din fakturaadress och telefonnummer. Denna information används för att bekräfta ditt kreditkort. Fakturaadressen och telefonnummer används för att i förväg fylla i framtida formulär, samt att det underlättar möjligheten för oss att komma i kontakt med dig gällande din order.I kassan behöver vi också inhämta ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum och CVV-kod. Denna information skickas krypterat och säkert till vår betalningslösning för att slutföra betalningen. De sista fyra siffrorna i ditt kreditkortsnummer samt utgångsdatum sparas som referens samt för påminnelse om ditt kreditkort skulle gå ut före nästa kommande betalning.När du är inloggad använder vi cookies för att spåra viss aktivitet, till exempel antal besök och sidvisningar.

  Klarna Checkout for WooCommerce

  When you place an order in the webstore with Klarna Checkout as the choosen payment method, information about the products in the order (name, price, quantity, SKU) is sent to Klarna. When the purchase is finalized Klarna sends your billing and shipping address back to the webstore. This data plus an unique identifier for the purchase is then stored as billing and shipping data in the order in WooCommerce.

  Stripe

  By using this extension, you may be storing personal data or sharing data with an external service. Learn more about how this works, including what you may want to include in your privacy policy.

  MailChimp for WooCommerce

  When shopping, we keep a record of your email and the cart contents for up to 30 days on our server. This record is kept to repopulate the contents of your cart if you switch devices or needed to come back another day. Read our privacy policy here.

  Amazon Pay & Login with Amazon

  By using this extension, you may be storing personal data or sharing data with an external service. Learn more about how this works, including what you may want to include in your privacy policy.

  LiteSpeed Cache

  This site utilizes caching in order to facilitate a faster response time and better user experience. Caching potentially stores a duplicate copy of every web page that is on display on this site. All cache files are temporary, and are never accessed by any third party, except as necessary to obtain technical support from the cache plugin vendor. Cache files expire on a schedule set by the site administrator, but may easily be purged by the admin before their natural expiration, if necessary. We may use QUIC.cloud services to process & cache your data temporarily.Please see https://quic.cloud/privacy-policy/ for more details.

  Klarna Checkout for WooCommerce

  When you place an order in the webstore with Klarna Checkout as the choosen payment method, information about the products in the order (name, price, quantity, SKU) is sent to Klarna. When the purchase is finalized Klarna sends your billing and shipping address back to the webstore. This data plus an unique identifier for the purchase is then stored as billing and shipping data in the order in WooCommerce.

  Stripe

  By using this extension, you may be storing personal data or sharing data with an external service. Learn more about how this works, including what you may want to include in your privacy policy.

  100 % säker utcheckning

  PayPal/MasterCard/Visa/Klarna/Swish

  10 dagars Ångerrätt

  10 dagars Återbetalning-garanti

  Internationell garanti

  Erbjuds i användningslandet

  Fri frakt i Sverige

  Beställningar över 5000 kr